bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Dyrektora

25.10.2019

Asystent/-ka Dyrektora

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• profesjonalna obsługa w zakresie opracowywania materiałów na spotkania Dyrektora, w tym przygotowywanie dokumentów, raportów, zestawień, prezentacji multimedialnych,
• zapewnienie właściwego przepływu informacji między działami,
• redagowanie oficjalnych pism związanych z codzienną pracą Dyrektora,
• protokołowanie oficjalnych spotkań,
• wsparcie administracyjne,
• zarządzanie kalendarzem spotkań, konferencji, podróży służbowych,
• wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe ( mile widziane kierunki: nauki humanistyczne, społeczne administracja, kulturoznawstwo, historia sztuki).
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel),
• minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• bardzo dobra znajomość j. angielskiego,
• dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność,
• wysokie zaangażowanie i kultura osobista,
• odpowiedzialne podejście do wykonywanych obowiązków,
• dyskrecja.
Wymagania dodatkowe:
• mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
• mile widziana znajomość języka francuskiego.
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat,
• przyjazną atmosferę w pracy,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko asystent/-ka Dyrektora Konstancińskiego Domu Kultury” należy składać:
• osobiście w recepcji Konstancińskiego Domu Kultury , ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
• pocztą na adres : Konstanciński Dom Kultury , ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin Jeziorna,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@konstancinskidomkultury.pl w terminie do 15.11.2019 r.
Aplikacje, które wpłyną do Konstancińskiego Domu Kultury po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Plik z ogłoszeniem do pobrania w formacie PDF


Klauzula informacyjna dla Kandydata/Kandydatki:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konstanciński Dom Kultury; ul. Mostowa 15; 05-510 Konstancin-Jeziorna. 
2) Inspektorem ochrony danych w Konstancińskim Domu Kultury jest Pan Michał Gut adres e-mail dostępny jest na Biuletynie Informacji Publicznej Konstancińskiego Domu Kultur; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rekrutacji:
- na podstawie Kodeksu Pracy
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanym Cv danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.
4) Podanie danych w CV zawierających imię i nazwisko, dane kontaktowe (email i/lub telefon), dane adresowe, informacje o dotychczasowym zatrudnieniu związanym ze stanowiskiem na które jest przeprowadzana rekrutacja oraz kwalifikacjach wymaganych na niniejsze stanowisko pracy, jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji a podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
• przez okres 1 roku kalendarzowego od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu procedury naboru,
• w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany powyżej. 
8) Nieodebrane przez Panią/Pana osobiście dokumenty aplikacyjne (oferta pracy) zostaną komisyjnie zniszczone w terminie:
• jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru – w przypadku niezakwalifikowania się Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru,
• trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru –
w przypadku wskazania Pani/Pana kandydatury w protokole na drugim bądź kolejnym miejscu.
9) Posiada Pani/Pan prawo wyrażenia zgody na pozostawienie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji lub przeprowadzenia niniejszej rekrutacji ponownie.
10) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a w szczególności prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
11) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
12) Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa, w szczególności wskazanych w pkt 3 i 4, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
13) Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 

Opublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 25.10.2019

Dokument oglądany razy: 538
« inne aktualności