bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja z otwarcia ofert KDK/ZP/3/1/2019

18.04.2019

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert.

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2.570.211,90 zł brutto, w tym:
Część nr 1 – 2.100.000,00 zł brutto
Część nr 2 – 50.000,00 zł brutto
Część nr 3 – 180.000,00 zł brutto
Część nr 4 – 30.211,90 zł brutto
Część nr 5 – 210.000,00 zł brutto

2. Do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godz. 13:30 wpłynęło 6 ofert:


1) Tronus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-237 Warszawa, ul. Ordona 2a). Cena oferty:
a) Część nr 3 – 675.968,64 zł.

Wykonawca na wykonane zamówienie udziela 60 miesięcy gwarancji.


2) Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane UNI – SAN Adam Miąskiewicz z siedzibą w Warszawie (03-122 Warszawa, ul. Modlińska 199A lok. 18). Cena oferty:
a) Część nr 1 – 4.546.527,06 zł.

Wykonawca na wykonane roboty udziela 60 miesięcy gwarancji.


3) INTER-PROFIL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707 Warszawa, ul. Puławska 111A lok. 29). Cena oferty:
a) Część nr 1 – 5.664.282,83 zł
b) Część nr 2 – 118.578,95 zł
c) Część nr 3 – 226.579,65 zł
d) Część nr 4 – 136.622,55 zł
e) Część nr 5 – 117.688,75 zł
Wykonawca na wykonane roboty (część nr 1) udziela 72 miesiące gwarancji zaś na wykonane zamówienie (część nr 2, 3, 4, 5) udziela 60 miesięcy gwarancji.


4) Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum): WIMAKS Toczyłowski Dariusz z siedzibą w Józefowie (05-410 Józefów, ul. Sadowa 47) – lider konsorcjum; AGBUD Usługi Budowlane Agnieszka Hińcza z siedzibą w Otwocku Wielkim (05-480 Karczew, ul. Polna 15) – partner konsorcjum. Cena oferty:
a) Część nr 1 – 4.700.000,00 zł
b) Część nr 2 – 200.000,00 zł
c) Część nr 3 – 250.000,00 zł
d) Część nr 4 – 200.000,00 zł
e) Część nr 5 – 250.000,00 zł
Konsorcjum na wykonane roboty (część nr 1) udziela 72 miesięcy gwarancji zaś na wykonane zamówienie (część nr 2, 3, 4, 5) udziela 24 miesięcy gwarancji.


5) MULTI ENERGY SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 14 lok. 11). Cena oferty:
a) Część nr 1 – 5.887.969,93 zł
Wykonawca na wykonane roboty udziela 96 miesięcy gwarancji.


6) WLM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88). Cena oferty:
a) Część nr 1 – 5.000.000,00 zł
Wykonawca na wykonane roboty udziela 84 miesięcy gwarancji.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikował: Paweł Ginel
Publikacja dnia: 18.04.2019

Dokument oglądany razy: 407
« inne aktualności