bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o unieważnieniu postępowania nr KDK/ZP/12/1/2018

30.01.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający - Konstanciński Dom Kultury, działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986), dalej jako „ustawa Pzp” informuje, że na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp unieważnia Postępowanie.


UZASADNIENIE


W dniu 21 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 rozpoczęła się procedura otwarcia ofert złożonych w Postępowaniu. Bezpośrednio przed otwarciem oferty Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w wysokości: 3.500.000,00 PLN (brutto). Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Tym samym ziściła się przesłanka, o której mowa w przepisie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W konsekwencji, Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Informacjja o unieważnieniu postępowania

Opublikował: Paweł Ginel
Publikacja dnia: 30.01.2019

Dokument oglądany razy: 403
« inne aktualności