bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja z otwarcia ofert

28.12.2018

Konstancin Jeziorna, dn. 28.12.2018 r.

3/12/ZO/2018

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego w zakresie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. Muzeum Wycinanki Polskiej, tj. „Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej”. Zadanie to Zamawiający podzielił na 3 części: Część I – Przygotowanie inwestycji, Część II – Prace renowacyjne, Część III – Wyposażenie budynku.


ogłoszonego na stronie internetowej zamawiającego http://bip.konstancinskidomkultury.pl w dniu 21.12.2018 r., w portalu baza konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157385 w dniu 21.12.2018 r. oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniu 21.12.2018 r.
Nr postępowania 3/12/ZO/2018

Zamawiający podaje niniejszym dokument do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. W dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, Konstanciński Dom Kultury, 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Mostowa 15, odbyło się otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu.

2. W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie dla składania ofert, wpłynęła jedna oferta:

a) Tenders Piotr Płaciszewski
ul. Gen. Józefa Sowińskiego 8/44
05-120 Legionowo

cena netto: 105.000,00 zł, cena brutto: 129.150,00 zł

Informacja z otwarcia ofert

Opublikował: Paweł Ginel
Publikacja dnia: 28.12.2018

Dokument oglądany razy: 410
« inne aktualności