bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja z otwarcia ofert

21.12.2018

znak sprawy KDK/ZP/12/1/2018                               Konstancin Jeziorna, dn. 21 grudnia 2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego na cele muzealne realizowana w ramach projektu pn. „Muzeum Wycinanki Polskiej”” (nr referencyjny postępowania KDK/ZP/12/1/2018).

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert.
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3 500 000,00 zł
2. Do dnia 21 grudnia 2018 r. do godz. 09:00 wpłynęły 4 oferty:
1) Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum):
WLM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88) - lider konsorcjum;
AMAT Zbigniew Hordyj z siedzibą w Warszawie (00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88) - partner konsorcjum.
Cena oferty 5 930 000,00 zł
Konsorcjum na wykonane roboty udziela 72 miesiące gwarancji.

2) Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum):
WIMAKS Toczyłowski Dariusz z siedzibą w Józefowie (05-410 Józefów, ul. Sadowa 47) – lider konsorcjum;
WIMAKS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie (04-930 Warszawa, ul. Narcyzowa 20A) – partner konsorcjum
Cena oferty 5 666 000,00 zł
Konsorcjum na wykonane roboty udziela 60 miesięcy gwarancji.

3) INTER-PROFIL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707 Warszawa, ul. Puławska 111A lok. 29)
Cena oferty 6 100 300,25 zł
Wykonawca na wykonane roboty udziela 72 miesiące gwarancji.

4) Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum):
Wemar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-475 Warszawa, ul. Rozalińska 15) – lider konsorcjum;
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane UNI – SAN Adam Miąskiewicz z siedzibą w Warszawie (03-122 Warszawa, ul. Modlińska 199A lok. 18) – partner konsorcjum
Cena oferty 5 996 012,44 zł
Konsorcjum na wykonane roboty udziela 60 miesięcy gwarancji.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikował: Paweł Ginel
Publikacja dnia: 21.12.2018

Dokument oglądany razy: 372
« inne aktualności