bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr 02/12/ZO/2018

20.12.2018

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury

Działając na Regulaminu Zamówień Publicznych KDK informuję, iż w związku ze złożonymi ofertami w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 2/12/ZO/2018, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty spośród wszystkich ofert. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał tę złożoną przez:

BIURO OCHRONY AROMIG Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa

Cena ofertowa: 16,93 zł netto (20,82 zł brutto) za 1h świadczenia usługi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Paweł Ginel
Publikacja dnia: 20.12.2018

Dokument oglądany razy: 219
« inne aktualności