bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja z otwarcia ofert

14.12.2018

1/12/ZO/2018

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługę ochrony mienia i osób na terenie Konstancińskiego Domu Kultury wraz z monitorowaniem systemów alarmowych oraz patrolami interwencyjnymi.


ogłoszonego na stronie internetowej zamawiającego http://bip.konstancinskidomkultury.pl w dniu 05.12.2018 r. oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniu 05.12.2018 r.
Nr postępowania 1/12/ZO/2018

Zamawiający podaje niniejszym dokument do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. W dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, Konstanciński Dom Kultury, 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Mostowa 15, odbyło się otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu.

2. W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie dla składania ofert, wpłynęła jedna oferta:


I. Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o.: cena netto - 21,52zł, cena brutto -  26,47 zł

Informacja z otwarcia ofert

Opublikował: Paweł Ginel
Publikacja dnia: 14.12.2018

Dokument oglądany razy: 97
« inne aktualności