bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja z otwarcia ofert

07.12.2018

02/11/ZO/2018

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na ochronę imprez organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury w 2019 roku

ogłoszonego na stronie internetowej zamawiającego http://bip.konstancinskidomkultury.pl w dniu 28.11.2018 r. oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniu 28.11.2018 r.  Nr postępowania 02/11/ZO/2018

Zamawiający podaje niniejszym dokument do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. W dniu 06 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, Konstanciński Dom Kultury, 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Mostowa 15, odbyło się otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu.

2. W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie dla składania ofert, wpłynęły cztery oferty:


I. Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrony Osób i Mienia LIDER Bohdan Szpakowski: cena netto - 45,00 zł, cena brutto - 55,35 zł
II. GRUPA DSF SERWIS PROFESJONALNY Sp. z o.o.: cena netto - 28,00 zł, cena brutto -  34,33 zł
III. SECURITYPOL Sp. z o.o.: cena netto - 22,00 zł, cena brutto - 27,06 zł
IV. Agencja Ochrona Osób i Mienia D.S. FOKUS Sp. z o.o.: cena netto - 30,00 zł, cena brutto 36,90 zł

Informacja z otwarcia ofert

Opublikował: Paweł Ginel
Publikacja dnia: 07.12.2018

Dokument oglądany razy: 107
« inne aktualności